Με Κάρτα / Apple Pay / Google Pay
Σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της Viva. (χωρίς έξοδα)

https://pay.vivawallet.com/symkon

______________________________________

Με IRIS Payments
Μέσω του e-banking της τράπεζάς σας (χωρίς έξοδα)

Θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το ΑΦΜ της εταιρείας μας:
802202916

______________________________________

Τραπεζικά
(τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη)

Τράπεζα: Viva Wallet
SWIFT/BIC: VPAYGRAA
IBAN:
GR20 7010 0000 0009 2643 8218 024